top of page

IEFC-EXP
Residència
Internacional
d'Experimentació

 

amb la col·laboració de

IEFC logo.png

Entre l'1 i el 31 de desembre de 2023, obrim la convocatòria a tota persona interessada a formar part de la Residència Internacional d'Experimentació IEFC-EXP. La mateixa es realitzarà durant els 10 dies previs al Experimental Photo Festival 2024, del 13 al 23 de juliol de 2024, i convidem els participants a quedar-se al festival per compartir la vostra experiència.

Durant la seva estada, cadascun dels residents tindrà un dia per fer un taller teoric-pràctic on podrà explicar una tècnica experimental que domini a la resta del grup. La residència té com a objectiu generar una petita comunitat horitzontal d'aprenentatge col·laboratiu on es puguin aprendre 8 tècniques diferents i no que cadascú individualment treballi els seus projectes. Aquesta conclourà amb una exposició col·lectiva sobre el procés d'aprenentatge de les diferents tècniques, i no dels resultats, a la planta baixa de l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya.

Residencia Experimental

La Residència

 • serà dirigida i coordinada per Célica Véliz que estarà amb el grup durant els deu dies;

 • tindrà 8 participants coneixedors de 8 tècniques diferents;

 • l'allotjament serà alCol·legi Maigr Penyafort-Montserrat en habitacions individuals;

 • als matins a l'escola farem la part teòrica dels tallers ia les tardes estarem al laboratori i una sala de l'IEFC amb la part pràctica;

 • el primer dia, tindrem una presentació i visionat de portfolis amb Pablo Giori;

 • els intercanvis seran mixtos entre anglès i espanyol i és important que els participants puguin parlar fluidament tots dos idiomes.

Els seleccionats 2024

- Kit Martin - Regne Unit
- Henri Blommers - Holanda
- Brenna Ha
nsen - Estats Units
- Camila Nahien - Xile
- Tanja Upravitelev - Alemanya
- Millee Tibbs - Estats Units
- Karolina Gliniewicz - Polònia-Regne Unit

- Sofía Nercasseau - Chile

Ens veiem a Barcelona!

residency Experimental

Condicions generals (la lletra petita)

La inscripció comporta l'acceptació automàtica de les normes següents, iguals per a tots els participants

 1. Els tiquets adquirits pel festival o la residència no tenen cap devolució en cap cas. Si el participant decideix no venir a Barcelona, el seu tiquet es pot convertir en un del festival virtual perquè el participants pugui viure l'experiència des de qualsevol lloc del món.

 2. Els participants cedeixen a l'Associació Experimentalphotofestival el dret no exclusiu de difondre i reproduir les fotografies enviades digitalment (indicant sempre el nom del fotògraf i el títol de l'obra) per a promoció (per exemple: newsletters, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Linkedin, els llocs web del festival, Àgora, IEFC, Centre Cívic Pati Llimona i les galeries on es facin les exposicions), fins expositius, educatius i comercials. No es pagaran regalies ni compensacions per aquests fins. El fotògraf conserva tots els drets d autor i propietat de les obres. No obstant això, cal tenir en compte també que tercers com a institucions educatives, periodistes, motors de cerca o individus poden descarregar, guardar, emmagatzemar o arxivar imatges del nostre lloc web amb o sense el nostre coneixement. L'Associació Experimentalphotofestival no tindrà control sobre aquesta descàrrega i ús posterior i, per tant, no pot acceptar la responsabilitat d'aquest ús. Els participants assumeixen i accepten tota responsabilitat legal i financera per qualsevol infracció dels drets de privadesa, propietat o d'autor d'altres, causada per la creació o la presentació del seu treball en públic.

 3. Els participants cedeixen a l'Associació Experimentalphotofestival els seus drets d'imatge i aquesta no té potestat per cedir-les a terceres persones sense el consentiment exprés. En inscriure's, autoritzen a la captació, reproducció i difusió de les imatges del festival on es troba la seva persona en format imatge fixa o vídeo sense limitació geogràfica o temporal i a títol gratuït.

 4. L'Associació Experimentalphotofestival es reserva el dret d'excloure del festival aquells dossiers i participants que infringeixin les condicions generals de participació o que infringeixin els nostres valors, els drets d'autor, humans o de privadesa.

 5. L'Associació Experimentalphotofestival és l'organitzadora de l'Experimental Photo Festival i de l'Àgora, Escola d'Experimentació, cosa que vol dir que les cessions de drets a l'associació en permeten automàticament l'ús per part dels dos esdeveniments.

Preparat's per compartir, aprendre i debatre sobre fotografia experimental?

Ens veiem a Barcelona!

bottom of page