top of page

Transparència econòmica

A ON VAN ELS TEUS DINERS?

Si l'Experimental Photo Festival 2024 és un èxit de participació, cadascun dels 14 responsables d'àrea cobrarà 300 euros (+ 50 en menjar i 50 en els productes del festival) per haver treballat 4 hores a la setmana durant 10 mesos. Segons el salari mínim a Espanya, se'ls hauria de pagar 1.640 euros. Els directors i la persona encarregada del disseny gràfic cobraran 5.500 euros per haver treballat 20 hores a la setmana durant 12 mesos, per la qual cosa se'ls hauria de pagar 9.580 euros a cadascun. Això vol dir que, de mitjana, els catorze responsables cobraran una de cada cinc hores invertides en la producció del festival, tota la resta és feina voluntària. Considerem de vital importància poder pagar als nostres treballadors per dignificar la seva feina i que vulguin continuar invertint els seus esforços any rere any en fer un festival cada cop més experimental. Si al festival no s'inscriuen els mínims participants per cobrir despeses (170), els directors carregaran amb el deute. Al nostre festival hi ha 89 persones que reben una compensació (35 artistes, 14 treballadors i 40 voluntaris) per a 170 persones que paguen per inscriure's; per això, no podem fer més que un pagament simbòlic a tots ells.

De cada inscripció de 180 euros: el 22% és destinat als trenta-cinc artistes convidats per sufragar-ne les despeses; el 13% es paga als espais en concepte de lloguer; 13% a la direcció i el disseny gràfic; 8% es gasta en els objectes que reben els participants (bossa, programa, etc.); 8% en els materials dels tallers; 7% en comissions bancàries, de plataformes i gestoria; 7% en els treballadors responsables d'àrees; 7% a les exposicions; 5en el streaming per al festival virtual; 5% en els quaranta voluntaris (als quals no se'ls paga però se'ls regalen els productes del festival, se'ls dona el menjar i tallers gratis); i 5% en diversos aspectes (publicitat, pàgina web, assegurança, tecnologia, itineràncies, transports, imprevistos, menjars).

Et sembla car el preu de 180 euros per una inscripció? Hem calculat que en el cas de pagar a tots els treballadors per les hores que dediquen al festival, el cost real seria de 310 euros.

En aquesta taula, que es va actualitzant automàticament, podeu veure tots els ingressos i despeses del festival.

Paritat de gènere

Ens sumem al protocol de No Sense Fotògrafes, comprometent-nos a tenir almenys un 40% de dones a les nostres activitats. 

D'on vénen els participants?

a Barcelona SOM

virtualment SOM

S'actualitza automàticament

+ 35 artistes per a tallers i conferències
+ 15 artistes exposant
+ 9 artistes en residència
+ 14 organitzadors
+ 30 voluntaris
= 103 treballadors

bottom of page