top of page

Transparència

A ON VA ELS TEUS DINERS?

Àgora, escola d'experimentació, és un espai que fem entre tots, cadascun aportant-hi des del seu lloc. El nostre objectiu principal es aconseguir crear espais d'intercanvi al voltant de la fotografia experimental que abans no existien. Per dur a terme els 10 cursos i les gairebé 340 hores de continguts que proposem per al curs 2023-2024, necessitem cobrir una sèrie de despeses que majoritàriament són costos fixos. Això vol dir que són pagaments que hem de fer abans de començar i que no depenen de la quantitat de participants matriculats. L'Associació Experimentalphotofestival ha assumit aquest risc sabent que comptàvem amb el suport de molts participants i artistes de la nostra comunitat.

 

Reconeixem com el nostre valor més gran les persones. Per això busquem el preu just perquè els participants trobin contingut de forma assequible i alhora poguem remunerar tan bé com sigui possible la dedicació dels nostres docents i treballador. Tot i això, aquest equilibri es compon d'altres variables que no solen tenir-se en compte i que tenen a veure amb que la gestió dels projectes tenen també uns costos a pagar: disseny, comunicació, pàgina web, enviaments postals, edició i producció dels vídeos, subtitulats, pagament de les plataformes digitals, comissions bancàries, back-office, gestió comptable, artistes, col·laboradors i tot allò que contribueixi a generar contingut de qualitat, divers i nou.

 

A continuació compartim el pressupost pel nostre tercer exercici, curs 2023-2024, amb el desglossament d'ingressos i despeses. A manera de resum, cada any de l'Àgora necessitem 22.000 euros, del total del qual fem servir proporcionalment un 37% en el pagament dels nostres docents i els seus drets d'autor, 19% als salaris de l'equip Àgora, i un 23% en despeses operacionals i elaboració de contingut audiovisual. Cal recordar que l'educació no formal a Espanya té un IVA del 21%, cosa que vol dir que el 21% de tot el que cobrem se'n va en impostos. El salari que disposem per a tots els recursos humans s'assigna segons les hores de dedicació, amb el preu/hora següent: artista/docents, 50 euros; moderador, 30 euros i; gestió, adreça i back office, 15 euros.

 

Pots revisar informació més detallada en relació amb l'objectiu econòmic i la situació actual a la taula següent. Som una comunitat, i considerem que la transparència és fonamental per continuar en aquesta relació de confiança:

Paritat de gènere

CREEMOS Y CREAMOS DESDE LA IGUALDAD

Ens sumem al protocol de No Sense Fotògrafes , comprometent-nos a tenir almenys un 40% de dones a les nostres activitats. 

d'on venim?

bottom of page