top of page
Festival_Cat.png
Convocatoria_Cat_.png

Realitzar
Exposicions
Individuals

Curar
Exposicions
Col·lectives

Entre l'1 i el 31 de desembre de 2022 obrim la convocatòria a tota persona interessada a fer una exposició individual o curar una exposició col·lectiva durant l'Experimental Photo Festival 2023, que es realitzarà a ​Barcelona, ​del 19 al 23 de juliol de 2023.

IMG_1060 David.jpg

Realitzar una Exposició Individual

S'obre convocatòria a artistes de tot el món amb interès per desenvolupar una exposició individual durant el festival. El que és experimental pot estar en el concepte, les tècniques utilitzades o en la forma d'exposar-les, o en totes les anteriors. Condicions generals:

Les 8 exposicions individuals es faran a la Nau Bostik, IEFC i Proyekteria i serà l'equip curatorial qui decidirà l'espai designat a cadascuna. Aquestes s'inauguraran durant el festival i es mantindran obertes durant un mes.

El jurat està compost per la direcció i els treballadors del festival que acompanyaran els\les artistes en el seu procés de treball. Les seves decisions són inapel·lables. La selecció es farà seguint quatre criteris per ordre d'importància: 1) igualtat de gènere; 2) novetat quant a la proposta i el nivell d'experimentació; 3) capacitat de realització d'aquesta; i 4) diversitat de tècniques i conceptes en tots els àmbits de la fotografia experimental.

El festival no té tema, s'organitza basant-se en l'experimentació i als tres reptes: barrejar tècniques, cercar el missatge i treballar col·lectivament. Els projectes i les fotografies presentades poden ser de tota mena i tema, fins i tot si ja han estat exhibits, publicats o premiats anteriorment.

5. Expos_feed.jpg

Als seleccionats se'ls facilitarà:

 .Un màxim de 150 euros en producció d'obra, de l'exposició o en transport;

 .Un tiquet de regal com a participant del festival sense tallers (amb un valor de 100 euros);

 .El marxandatge oficial i els dinars;

 .La participació en una conferència sobre exposicions experimentals.

​Els seleccionats s'han de comprometre a estar a la ciutat de Barcelona per realitzar el muntatge el dia dilluns 17 de juliol a primera hora del matí, o abans, i quedar-se fins al tancament del festival. L'equip tècnic del festival acompanyarà el muntatge però és responsabilitat de l'artista.

Les persones inscrites al festival i els seus acompanyants podran accedir a l'allotjament oficial del festival que té un cost individual de 240 euros per 6 nits, molt més econòmic que altres allotjaments de la ciutat.

Es pot presentar més d'un projecte per persona, però cada proposta s'ha de presentar com una sol·licitud individual.

Les obres exposades no estan a la venda.

En ser acceptats com a curadors, se'ls enviarà un contracte de signatura obligatòria amb les condicions aquí enunciades i altres detalls. En aquest contracte s'estipularà la forma de pagament i la cessió dels drets d'imatge i de propietat intel·lectual.

La inscripció en aquesta convocatòria és definitiva, no es poden modificar els documents enviats i no es tornaran els diners de la mateixa per cap raó.

A més de les exposicions, els curadors poden proposar tallers i conferències o poden ser convidats pel festival a fer-los.

Els resultats seran comunicats individualment per correu electrònic a partir del 15 de febrer.

L'enviament de la proposta té un cost de 20 euros.

 

Al següent formulari s'ha d'adjuntar:

1. el text de la teva biografia entre 300 i 600 paraules (espanyol i anglès, si és possible) on s'explicitin els teus interessos personals i artístics;

2. un dossier en PDF explicant l'exposició on cal especificar el títol, el text curatorial, la quantitat d'obres, els metres quadrats requerits, el muntatge i les necessitats tècniques i una explicació de l'ús del pressupost;

3. una carta de motivació on indiqui les raons per les quals vols exposar en aquest festival i;

4. un retrat en alta qualitat a JPG.

1658653813600 Pablo.jpg

Curar una exposició col·lectiva

S'obre convocatòria a curadores internacionals amb interès a desenvolupar una exposició experimental col·lectiva a l'IEFC. Les propostes enviades han de ser conceptuals i no estar lligades a uns artistes en concret, ja que el curador\a treballarà amb els materials dels participants del festival. Aquestes exposicions busquen ser contraexposicions, exposicions que qüestionin el contingut, el format i la forma de les exposicions en si mateixes. Condicions generals:

L'espai per a l'exposició es troba a l'IEFC. Aquesta s'inaugurarà durant el festival i es mantindrà oberta durant un mes.

El jurat està compost per la direcció i els treballadors del festival que acompanyaran els curadors en el seu procés de treball. Les seves decisions són inapel·lables. La selecció es farà seguint quatre criteris per ordre d'importància: 1) igualtat de gènere; 2) novetat quant a la proposta; 3) capacitat de realització d'aquesta; i 4) diversitat de tècnica i conceptes en tots els àmbits de la fotografia experimental.

El tema és totalment lliure i es durà a terme a partir del material enviat pels participants del festival.

Als seleccionats se'ls facilitarà:

 . Un màxim de 500 euros en producció d'obra, de l'exposició o en transport;

 . Un tiquet de regal com a participant del festival sense tallers (amb un valor de 100 euros);

 . El marxandatge oficial i els dinars;

 . La participació en una conferència sobre exposicions experimentals.

​Els seleccionats s'han de comprometre a estar a la ciutat de Barcelona per realitzar el muntatge el dia dilluns 17 de juliol a primera hora del matí, o abans, i quedar-se fins al tancament del festival. L'equip tècnic del festival acompanyarà el muntatge però és responsabilitat de l'artista.

Les persones inscrites al festival i els seus acompanyants podran accedir a l'allotjament oficial del festival que té un cost individual de 240 euros per 6 nits, molt més econòmic que altres allotjaments de la ciutat.

Es pot presentar més d'un projecte per persona, però cada proposta s'ha de presentar com una sol·licitud individual.

Les obres exposades no estan a la venda.

En ser acceptats com a curadors, se'ls enviarà un contracte de signatura obligatòria amb les condicions aquí enunciades i altres detalls. En aquest contracte s'estipularà la forma de pagament i la cessió dels drets d'imatge i de propietat intel·lectual.

La inscripció en aquesta convocatòria és definitiva, no es poden modificar els documents enviats i no es tornaran els diners de la mateixa per cap raó.

A més de les exposicions, els curadors poden proposar tallers i conferències o poden ser convidats pel festival a fer-los.

Els resultats seran comunicats individualment per correu electrònic a partir del 15 de febrer.

L'enviament de la proposta té un cost de 20 euros.

 

Al següent formulari s'ha d'adjuntar:

1. el text de la teva biografia entre 300 i 600 paraules (espanyol i anglès, si és possible) on s'explicitin els teus interessos personals i artístics;

2. un dossier en PDF explicant els teus treballs curatorials o carrera artística en arts visuals on s'hi inclogui un breu CV;

3. una carta de motivació on indiqueu les raons per les quals voleu treballar en aquest festival i especifiqueu la vostra proposta curatorial en els aspectes següents: conceptes i teoria a treballar, formes d'exposar, necessitats tècniques i una explicació de l'ús del pressupost.

4. un retrat en alta qualitat a JPG.

1658654218485 Pablo.jpg

Condicions generals de les dues convocatòries

(la lletra petita)

La inscripció en aquesta convocatòria comporta l'acceptació automàtica de les normes següents:

  1. Els\les artistes cedeixen a l'Associació Experimentalphotofestival el dret no exclusiu de difondre i reproduir les fotografies enviades digitalment (indicant sempre el nom del fotògraf o fotògrafa i el títol de l'obra) per a promoció (per exemple: newsletters, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Linkedin, els llocs web del festival, Àgora, IEFC, Centre Cívic Pati Llimona, Nau Bostik i les galeries on es facin les exposicions), fins expositius, educatius i comercials. No es pagaran regalies ni compensacions per aquests fins. El fotògraf o fotògrafa conserva tots els drets d'autor i propietat de les obres. No obstant això, cal tenir en compte també que tercers com a institucions educatives, periodistes, motors de cerca o individus poden descarregar, guardar, emmagatzemar o arxivar imatges del nostre lloc web amb o sense el nostre coneixement. L'Associació Experimentalphotofestival no tindrà control sobre aquesta descàrrega i ús posterior i, per tant, no pot acceptar la responsabilitat d'aquest ús.

  2. Els\les artistes assumeixen i accepten tota responsabilitat legal i financera per qualsevol infracció dels drets de privadesa, propietat o d'autor d'altres, causada per la creació o la presentació del seu treball en públic. Totes les obres enviades han de ser d'autoria exclusiva de la persona o persones que fan la proposta(s).

  3. Els\les artistes cedeixen a l'Associació Experimentalphotofestival els seus drets d'imatge i aquesta no té potestat per cedir-les a terceres persones sense el consentiment exprés. En inscriure's, autoritzen a la captació, reproducció i difusió de les imatges del festival on es trobi la seva persona en format imatge fixa o vídeo sense limitació geogràfica o temporal i a títol gratuït.

  4. L'Associació Experimentalphotofestival es reserva el dret d'excloure del festival aquells dossiers i artistes que infringeixin les condicions generals de participació o que infringeixin els nostres valors, els drets d'autor, humans o de privadesa.

  5. L'Associació Experimentalphotofestival és l'organitzadora de l'Experimental Photo Festival i de l'Àgora, Escola d'Experimentació, cosa que vol dir que les cessions de drets a l'associació en permeten automàticament l'ús per part dels dos esdeveniments.

  6. L'Associació Experimentalphotofestival es reserva el dret a fer canvis en la programació fins a últim moment.

bottom of page