top of page
Menu Incrips.

FESTIVAL  

Aquesta és una exposició experimental, conceptualment i intencionalment provocativa amb un enfocament formal que té com a objectiu iniciar el qüestionament de l'status quo de les exposicions d'art a través de qüestionar-lo, rebutjar-lo i jugar-hi. És una exposició amb la clara intenció de no representar exposicions tradicionals sinó qüestionar-ne les estructures. La manipulació d‟alguns paràmetres bàsics establerts del sistema d‟exhibició d‟art són invitacions a reflexionar i produir un debat col·lectiu. Com una adaptació del moviment dadaista, es podria dir: això no és una exposició, és una crida d'atenció amb el propòsit d'inspirar les persones a qüestionar les formes ordinàries, repensar-les i crear exposicions amb el mateix esperit experimental i creatiu. encarnen quan juguen amb tècniques de fotografia ja experimentals. Aquesta exposició és una invitació a trobar respostes creatives i temporals, a difondre més pensaments i interrogants i jugar.

The Artist Exhibition
Curada per Lena Storjohann i assistida per un algorisme digital

2. The Artist Exhibition_feed.jpg

Autora de la fotografia  @Jana Dillo

/ˈärˌkīv/ anth(r)opogeny in contemporary photography
Curada per  Cali M. Banks

4. Expo IEFC _feed.jpg

Autor de la fotografia @Carlos del Rio

Aquesta exposició explora el que significa col·locar-se un mateix en un fitxer, físicament i/o metafòricament. Els fitxers ens permeten reimaginar el passat, viure el present i conceptualitzar el futur. La idea de la fotografia en si mateixa és un fitxer, però com es poden traspassar aquests límits? Els fitxers es poden expressar a través de narratives familiars, teoria crítica de la raça, estudis de gènere i sexualitat, i fins i tot processos fotogràfics. Les teories al voltant dels arxius poden estar vinculades als records, la nostàlgia i les generacions. Cada artista i espectador tendeix a crear la pròpia narrativa contextual quan mira com ho fem quan trobem antiguitats de la història anterior al text. Es poden formar noves narratives quan l'artista aplica els seus interessos contemporanis a l'obra. Aleshores, els fitxers poden perdre la seva intenció i context originals, al mateix temps que poden construir nous conceptes. D'altra banda, també es pot restaurar el caràcter arxivístic de l'obra. Els tres pisos estaran separats temàticament pel cos, la natura i l'experiència. Aquesta exposició pretén permetre als artistes reclamar la seva pròpia història, cossos i entorn, i expressar les seves experiències d'una manera que això se sent genuí per a ells.

Among bodies
Curada per  Camilo Londoño Hernández

El filòsof francès Jean Luc Nancy diu: “Un cos no és buit. És ple d'altres cossos”. Aleshores, busquem imatges, paraules i gestos per confirmar la seva idea. Ens clavem a la pell o mirem els altres a la recerca d'un senyal com una nina russa. Som anatomistes amb una curiositat inesgotable. Mirant al mirall, fent fotos de cadascun altres, plantejant i desarticulant moviments, busquem entendre quin tipus de material habitem. Ineficaçment, fallem. Volem saber què vol dir cos. En altres paraules, ens preguntem sobre el físic límits de la nostra existència. Aquests interrogants asseuen les bases d'aquesta exposició. Aquí, els artistes despleguen tècniques, imaginaris, dolors i sentiments per travessar aquesta corporeïtat. Expandeixen la idea del cos com un ésser emocional, vehicle visual i conceptual. Les seves narracions no pretenen explicar què entenem biològicament per cos. Al contrari, els seus plantejaments detonen una altra sensibilitat. De la intimitat o la nuesa a l'exploració formal de jugar amb el cos a l'espai (públic, privat o virtual), aquestes imatges són una invitació a fer del cos un espai habitable. Aquí la mirada s'expandeix per donar-nos una sèrie de paisatges surrealistes on ordenar i disseccionar la multitud corporal que contenem.

1. Among Bodies_feed.jpg

Autora de la fotografia  @Julia Skopnik

Ephemeral rituals of audiovisual consumption
Curada i intervinguda per Belén Vilanova, Marta Martín Suárez and Matías Niklison

5. Expo Mutuo_feed.jpg

Exposició efímera de performance que inclou altres disciplines i tècniques aplicades a la fotografia. El missatge qüestiona les exposicions fotogràfiques convencionals: què s'exhibeix, com s'exhibeix, per què i quin és el seu missatge en obres cada cop més canviants i efímeres. Aquests missatges desapareixen o es transformen en altres? Partint del context de la contemporaneïtat amb canvis profunds en la manera de transmetre conceptes tant formalment com conceptualment i experiencialment. Del que és efímer, busquem reflexionar sobre la transformació de les obres i els espais expositius i els seus “rituals”. Què farem concretament que veuran i viuran aquell dia a l'exposició.

Autora de la fotografia  @Paula Pink

Lux-e-trance
Curada per Isla Col·lectiu

En la semilucidesa del son, els reflexos es fragmenten i reflecteixen misteriosos signes, temps i missatges... El llenguatge ocult de l'univers troba en l'enlluernament alquímic una forma de sensibilitzar els inconscients col·lectius, la vibració estesa en aquesta obra audiovisual transmuta allò real en allò imaginari. Mèdium, creador i testimoni de l'exaltació del moment, de la brillantor i de la intensitat; una marxa cap a l'eternitat còsmica de la imatge.

3. Lux e Trance _feed.jpg

Autor de la fotografia  @Bryce Watanasoponwong:

bottom of page